Informacije o obdelavi osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Vskladu in za namene določb členov 13 in 14 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016 /679o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ino prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju GDPR),vas želi Gospodarska in obrtna zbornica Benetke Rovigo(v nadaljevanju CCIAA) obvestiti o načinuobdelave vaših osebnih podatkov.

 

Nadzornik podatkov in pooblaščenec za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvopodatkov je CCIAA iz Benetk s sedežem v Mestrah, Via Forte Marghera 151, www.dl.camcom.gov.it, DŠ 04303000279, ki je določil upravitelja varstva podatkov (DPO), ki je dosegljiv na e-poštnem naslovu: rpdcciaadl@legalmail.it.

Namen obdelave podatkov

Podatki se bodo na osnovi pridobljenega Soglasja obdelovali v naslednje namene:

  • raziskovanja
  • usposabljanja
  • ozaveščanja javnosti

To dovoljenje ne dovoljuje uporabe podatkov v kontekstu, ki bi vplival na vaše osebno dostojanstvo in dekorum.

Vrsta osebnih podatkov

Kot osebni podatki se smatrajo vsi vaši podatki, posredovani upravičencem programa Interreg ITA-SLO v okviru projekta DIVA, vključno z imeni, izjavami, fotografijami in avdio ter video posnetki.

Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov

Partner projekta Interreg ITA-SLO DIVA se zavezuje, da bo vse podatke, ki bodo pridobljeni v kakršnikoli obliki, uporabljal izključno za namene projekta DIVAkot omenjeno zgoraj,ter se zavezuje, da bo z njimi ravnalv skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR –Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Za podatke se bo zagotavljala vsa potrebna varnost, da ne bo prišlo do zlorab in kršitevzakona GDPR.

Obdobje hrambe podatkov

Vse podatke pridobljene za zgoraj določene namene CCIAA hrani za čas trajanja projekta Interreg Ita–Slo DIVA in 10 let po njegovem zaključku.
Na pisno zahtevo je mogoče kadarkoli preklicati soglasje o obdelavi podatkov in zahtevati izbris osebnih podatkov, vendar preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravice zainteresiranih oseb (podpisnika soglasja)

Med pravicami, ki jih je mogoče uveljaviti in jih v posebnih pogojih predvideva zakon (zlasti členi od 15 do 21), so:
- pravica vedeti, ali upravljalec (CCIAA) obdeluje osebne podatke zainteresirane osebe, in dostop do podatkov, ki se obdelujejo, ter do vseh informacij, ki se nanašajo nanje;
- pravica do popravkov napačnih osebnih podatkov in / ali dopolnitve nepopolnih podatkov;
- pravica do izbrisa osebnih podatkov;
- pravica do omejitve obdelave podatkov;
- pravica do prenosljivosti osebnih podatkov;
- pravica do preklica soglasja za obdelavo podatkov, brez vpliva na zakonitost obdelave, na podlagi privolitve pred njenim preklicem.