Header

Il „progetto DIVA“ collega ed integra i settori culturale e creativo con i settori produttivi ed industriali con lo scopo di creare un ecosistema innovativo transnazionale.

„Projekt DIVA“ povezuje kulturni in ustvarjalni sektor z gospodarstvom z namenom vzpostavljanja čezmejnega inovacijskega ekosistema.

Siete interessati alla co-creazione innovativa? Una collaborazione ART - BUSINESS?

Continuate qui!

Vas zanima inovacijsko soustvarjanje? Sodelovanje ART - BUSINESS?

Nadaljujte tukaj!