Predstavljamo DIVA pilotne projekte – VIRTUALITER

Podjetji La Cisile in Ikon želita s pilotnim projektom »VIRTUALITER« pomagati ljudem s psihosocialnimi težavami. Cilj je vzpostavitev storitve za usposabljanje oseb s psihosocialno stisko, usmerjene v pridobivanje potrebnih veščin za pravilno vodenje zaposlitvenega razgovora. Intervencijska postavitev bo sestavljena iz 4 VR postaj, ki temeljijo na tehnologiji Oculus. Pri oskrbi in pomoči ljudem s hudimi stiskami lahko AR in VR tehnologija poveča učinkovitost in število ljudi, ki jim je bila nudena pomoč, kar odpira ogromno priložnosti na različnih področjih delovanja.