DIVA HUB-i so uradno odprti

V okviru projekta DIVA so se v vsaki regiji programskega območja Interreg V-A Italija - Slovenija 2014-2020 vzpostavila vozlišča oz. DIVA HUB-i.

DIVA HUB-i so fizični ali virtualni prostori, ki so namenjeni povezovanju med, umetnostjo, znanostjo, gospodarstvom ter prebivalci. Njihova vloga je omogočiti in spodbujati izmenjavo miselnosti in idej med ustvarjalnim in kulturnim ter podjetniškim sektorjem v čezmejnem prostoru.

Vozlišča DIVA slonijo na ideji o interakcijah. V DIVA HUB-ih je predvideno usklajevanje regionalnih aktivnosti, namenjenih malim in srednje velikim podjetjem ter kulturno - kreativnim industrijam, za spodbujanje medsebojnega vplivanje in sodelovanja.

Creative HUB Veneto in HUB FVG sta virtualna prostora. Sestavlja ju skupina strokovnjakov, ki je zadolžena za usklajevanje aktivnosti namenjenih uporabnikom, za spremljanje izvajanja razpisa DIVA ter za spodbujanje sodelovanja in udeležbe regionalnih subjektov na razpisu in na drugih dogodkih DIVA. HUB Slovenija pa predstavlja šest lokacijsko ločenih enot – ekscenter, Arctur Huture Space, TPLJ Creative factory, GZS kreativna soba, Ustvarjalna kamRRA, PTP točkaKREA – vsaka s svojo specifično usmeritvijo.