Usposabljanje DIVA spodbujevalcev inovacij

Eden od pomembnejših izzivov projekta DIVA je oblikovati profil spodbujevalca inovacij (Innovation Catalyst) ter pripraviti usposabljanja za dosego predvidenih kompetenc. Izobraževanja za spodbujevalce inovacij, ki naj bi v nadaljevanju projekta koordinirali aktivnosti v DIVA hubih, ter podpirali delo inovacijskih skupin, tudi tistih v prihajajočih pilotskih akcijah, so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev. Usposabljanje je potekalo preko spleta in »off line«, s pomočjo vnaprej pripravljenih gradiv, ter s praktičnim delom v manjših skupinah. Vsebine usposabljanja so zajemale široko paleto kompetenc in spretnosti, od komunikacijskih veščin, do podjetniških analiz in metod design thinkinga, ki bodo koordinatorjem v pomoč pri prihodnjem delu; posebna pozornost je bila namenjena konceptom art thinkinga, ki ga v sklopu projekta DIVA inovativno vpeljujemo v procese inoviranja. Na podoben način smo izvedli tudi usposabljanje za DIVA operaterje, ki bodo skupaj s koordinatorji predstavljali vezni člen med podjetji in ustvarjalci pri izvajanju inovativnih projektov. Pomagali bodo pri vzpostavljanju zaupanja, učinkovite komunikacije ter izmenjavi idej in znanj. Usposabljanj se je udeležilo 20 koordinatorjev in 29 operaterjev.